Sunday, August 21, 2016

Olympics లో మనకు పతకాలు రావాలంటే

నరేంద్ర మోడీ, నాకు రాత్రి ఫోను చేశారు. మన దేశానికి Olympics లో ఎక్కువ పతకాలు రావటం లేదని చాలా బాధ పడ్డారు. "మనకు Olympics లో ఎక్కువ పతకాలు రావాలంటే ఏమి చేయాలి?" అని నన్ను అడిగారు. ఎప్పుడూ "చైనాని ఎలా ఎదుర్కోవాలి? పాకిస్థాన్ ని ఎలా నియంత్రించాలి? అమెరికాతో ఎలా ఉండాలి ?" అని ద్వైపాక్షిక విషయాలే అడిగేవారు తప్ప, ఇల్లాంటివి ఎప్పుడూ అడగలేదు పాపం. సరే, పెద్దాయన నోరు తెరిచి అడిగాడు, అది కూడా దేశం కోసం...., కాదనలేక, సరేనని కొన్ని చిట్కాలు చెప్పాను. కొన్ని కొత్త పోటీలను Olympics లో కలిపితే, మనకు మంచి అవకాశం ఉంటుంది. అవి....

1.సలహాలు ఇవ్వటం  :  "ఏదైనా పని చేయరా" అంటే, భోజనం చేయటం కూడా సరిగ్గా రాని నా లాంటి వాడు కూడా, ఇలా బ్లాగులు రాస్తూ , వాళ్ళు అలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేస్తే బాగోదు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి ఎదవ సోది  పోటీలు Olympics లో పెడితే, మొత్తం పతకాలన్నీ  మనకే

2. ఫోటోలకు లైకు షేరు : అడ్డమైన ఫోటోలకి, పనికి మాలిన చెత్తకి , పొలోమంటూ లైకులు కొట్టి, షేర్లు  చేసే పోటీలు Olympics లో పెడితే , పతకాలన్నీ మనకే

3. కుల / మత / ప్రాంతీయ పిచ్చ Olympics లో రాక రాక ఒక పతకం వస్తే, ఆ అమ్మాయి మా రాష్ట్రం, కాదు మా కులం అని కొట్టుకు చస్తున్నారు. ఇలాంటి పిచ్చిని Olympicsలో పెడితే పతకాలన్నీ మనకే

4. దేశద్రోహం : అస్సలు దేశ ద్రోహం Olympics లో ఉంటే, పోటీ కూడా లేకుండా పతకాలు తెస్తారు.

5. లంచం తీసుకోవటం : అన్ని దేశాలు పోటీ పడ్డప్పటికీ.., మనకు ఏ మాత్రం ఇబ్బంది లేదు. గ్రామ స్థాయి నుండి కూడా మనకు దీనిలో మంచి పునాది లో ఉంది.

6. బట్టీ పట్టటం : దిక్కులు చూడకుండా చదవటంలో మన తరువాతే ఎవరైనా. పుస్తకంలో ఉన్నది ఉన్నట్టు తలకి ఎక్కించుకోవటం లాంటి పోటీలు గనుక పెడితే,  నాసామి రంగ, బంగారు, వెండి పతకాలేమిటి, ఇత్తడి, సత్తు పతకాలు కూడా మనకే వస్తాయి అనటంలో నాకే సందేహం లేదు.

7. గొప్పలు పోవటం : మనకు మనమే డబ్బా కొట్టుకునే పోటీలన్న మాట! ఎందుకు పనికిరాని నాలాంటి వాడు కూడా Face book తీసి, నేను తోపుని, నేను తురుముని , ఉరుముని, ఉమ్ముని అని గొప్పలు పోతుంటారు. వీటిల్లో కూడా మనకు మనమే సాటి, మనకు ఎవరూ లేరు పోటీ (చూశారా తెలియకుండానే మొదలు పెట్టేశాను )

8. ఖండించటం : ఏదైనా విషయాన్ని ఖండించటం, అది కూడా fire star Solemn Raju లాగా different different modulations లో ఖండించటం మనకు నోటితో పెట్టిన విద్య.

ఈ లెక్కన మనకు తక్కువలో తక్కువ పాతిక పతకాలు రావటం మాత్రం ఖాయం.

Saturday, August 13, 2016

న్యూయార్క్ సిటీ , వాషింగ్ టన్ పూరి

పాటలను కంపు చేసే పోటీలే గనుక ఒలంపిక్స్ లో పెడితే, మన దేశానికి బంగారు పతకం మాత్రం, నా ద్వారా ఖాయం అని తెలియజేసుకుంటున్నాను. 'యమహా నగరి , కలకత్తా పూరి' పాటను , అమెరికా స్టైల్ లో కంపు చేయటం జరిగింది.

న్యూయార్క్ సిటీ , వాషింగ్ టన్ పూరి

న్యూయార్క్ సిటీ , వాషింగ్ టన్ పూరి
యమహొ న్యూ జర్సీ … గోల్డెన్ వారధి

న్యూయార్క్ సిటీ , వాషింగ్ టన్ పూరి
ఒక రామ బంటు నీ రుచినే మరిగెను మరి  ...3

మైకేల్ జాక్ పుట్టిన చోటా బీట్ ఇట్ ఆడిన చోట పాడనా తెలుగులో
జన్నీఫర్ పాడిన పాటె, మాడోన ఆడిన ఆట ఆడనీ
ఎందరో వలస వచ్చారీ దేశం బ్రతుకుతో వెయ్యి పందెం
కడకు చేరాలి గమ్యం కదలి పోరా
ఒకరితొ ఒకరికి ముఖపరిచయములు దొరకని క్షణముల బిజి బిజి బ్రతుకుల
గజి బిజి ఉరుకుల పరుగులలో ||న్యూయార్క్ సిటీ||

ఓ సుందర్ పిచ్చయ్ అయినా - సత్యా నాదెండ్ల అయినా
పాడని ఈ పాటని
రోజంతా రజనీ కిందా రాత్రంతా సూర్యుడికిందా సాగనీ..
పదగురు దేశమే కాని దేశం, ఒక్కరొక్కొక్క వేషం
డాలరే చేసె మైకం తెలుసుకోరా
మంచుకు  నెలవట చెమటకు సెలవట
తిథులకు లేటుట అతిథులు లేరట
తోచక చేసే ఎద నస లో ||న్యూయార్క్ సిటీ||

లాస్ ఏంజల్స్ రంగులు అన్నీ , లాస్ వేగాస్ ఒంపులు కొన్ని చూడని  
కాసినో ఆటలు అన్నీ, లాంగ్ డ్రైవ్ తో అందాలన్నీ చూడనీ
వినుగురూ…
జిమీ హెండ్రిక్స్ గిటారా, టేలర్ స్విఫ్ట్ కిథారా
N R I కుమారా.  కదిలి రారా..
జనగణమనముల స్వరపద వనముల హృదయపు లయలను
శృతిపరచిన ప్రియ శుకపికముఖసుఖ రవళులతో..
|| న్యూయార్క్ సిటీ ||