Thursday, December 22, 2016

నువ్వు ... నువ్వు ...కొవ్వే... నువ్వు

లవ్వు , నవ్వు లేని మనిషి ఉంటాడేమో కానీ, కొవ్వు లేని మనిషి ఉండడు. అస్సలు ఏమీ చేయకుండానే వచ్చేది ఈ కొవ్వు. ఈ కొవ్వును, దాని ద్వారా వచ్చే బరువును ఎలా తగ్గించుకోవాలో అని, తెగ ఇబ్బంది పడిపోతుంటాం. Gym కి వెళ్ళటం, ఉపవాసాలు ఉండి కడుపు మాడ్చుకోవటం లాంటివి చేస్తూ ఉంటాం. డబ్బులు కట్టి జిమ్ వెళ్ళటమే ఒక ఎత్తు ఐతే, ఈ మధ్య అంత కన్నా వింత ఒకటి చూశా. ముందు మనం $500 కట్టి చేరాలి. మండలం రోజుల్లో, వాళ్ళు చెప్పినంత బరువు తగ్గితే, మన డబ్బులు మనకు వెనక్కి ఇచ్చేస్తారుట! మన మీద ఎంత నమ్మకం ఉంటే అలాంటివి పుట్టుకు వస్తాయి. ప్రతి సంవత్సరం, జనవరి ఒకటిన New year జరుపుకున్నా, జరుపుకోకపోయినా, resolution అన్న పేరుతో అందరం Gymల వైపు పరుగులు పెడతాం. కొవ్వు మానదు కానీ, మనం మానేస్తాము, అది వేరే విషయం. అలాంటి కొవ్వుని తలుచుకుంటూ, ఈ పాట పాడుకుంటూ ఇలా కానిచ్చేద్దాం.

ఎంత కొవ్వు ఎక్కి కొట్టుకోక పొతే మాత్రం, నేను ఇంత మంచి పాటను ఖూనీ చేస్తాను చెప్పండి.

నువ్వు... నువ్వు... కొవ్వే...  నువ్వు
నువ్వు... నువ్వు... కొవ్వూ  (2)

నాలోనే కొవ్వు, నాతోనే కొవ్వు, నా చుట్టూ కొవ్వు, నేనంతా కొవ్వు
నా నడుము పైన కొవ్వు ,నా మెడవంపున కొవ్వు, నా గుండె మీద కొవ్వు, ఒళ్ళంతా కొవ్వు
చేతుల్లో కొవ్వూ... చెంపల్లో కొవ్వు... చంపేసే కొవ్వూ
నిద్దర్లో కొవ్వూ... పొద్దుల్లో కొవ్వు... ప్రతి నిమిషం కొవ్వూ
నువ్వు... నువ్వు... కొవ్వే...  నువ్వు
నువ్వు... నువ్వు... కొవ్వూ 

చరణం : 1

నా మనసును వేధించే బద్దకమే కొవ్వు, నా వయసును మార్చేసే మాయే ఈ కొవ్వు
పైకే బరువనిపించే ఆకారం కొవ్వు, బైట పడాలనిపించే పిచ్చిదనం కొవ్వు
నా ప్రతి యుద్దం నువ్వు  నా పస్తే నువ్వు,  నా ఉప వాసం నువ్వూ ... కొవ్వూ
మెత్తని జామే తెచ్చే తొలి జిగురే కొవ్వు, నచ్చే కష్టం నువ్వు  ... నువ్వు ... కొవ్వూ

నువ్వు... నువ్వు... కొవ్వే...  నువ్వు
నువ్వు... నువ్వు... కొవ్వూ 

చరణం : 2

నా సిగ్గును రెట్టించే కౌగిలివే కొవ్వు, నా వన్నీ దోచుకునే ఆకలివే కొవ్వు
ముని పంటితొ నే తింటే మిగిలేదీ కొవ్వు, నా నడకను మార్చేసే మొదరష్టానివి కొవ్వు
తీరని దాహం నువ్వూ నా మోహం నువ్వూ, తప్పని స్నేహం నువ్వూ ... కొవ్వూ
తీయని లడ్డే చేసే అన్యాయం కొవ్వూ, చాలా సులభం నువ్వు ... కొవ్వూ ...

నువ్వు... నువ్వు... కొవ్వే...  నువ్వు
నువ్వు... నువ్వు... కొవ్వూ 

చరణం : 3

ఏమార్చేస్తు కొవ్వు మురిపిస్తుంటే కొవ్వు, నే కొరుకోని నా మరోఖర్మ కొవ్వు
భయపెట్టిస్తూ కొవ్వు కవ్విస్తుంటే కొవ్వు, నాకే తెలియని నా ముద్దు పేరు కొవ్వు
నా కోపం నువ్వు ఆక్రోశం నువ్వు, నేనంతే కొవ్వూ ...
నా పంతం కొవ్వు నా సొంతం కొవ్వు,నా అంతం కొవ్వూ ...

నువ్వు... నువ్వు... కొవ్వే...  నువ్వు
నువ్వు... నువ్వు... కొవ్వూ (2)

Monday, September 19, 2016

ఒక ఏకాంత సమయాన....

అర్ధ రాత్రి నిద్రలో నన్ను తట్టి లేపింది. 

తను : "పెళ్ళైనా కూడా నాతోనే ఎక్కువ సేపు గడుపుతున్నావు, మీ ఆవిడ ఏమీ అనుకోదా ?" అని నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ అమాయకంగా అడిగింది. నేను తనని నా చేతిలోకి తీసుకుంటూ 

నేను : "నువ్వు లేకుండా నాకు రోజు గడవదు. ఎవరేమి అనుకున్నా సరే, నిన్ను వదిలి నేను ఉండలేను".

తను : "ఏదో మాట వరసకు అంటావే గానీ, కొన్ని రోజులకే నన్ను కాదని వేరొకదాని దగ్గరకు వెళ్తావు. నా దగ్గరకు కూడా  అలానే వచ్చావు కదా" 

నేను : "పాత వాటిని ఎందుకు గుర్తు చేస్తావు?  నేనే తప్పు చేశాను. తను  నా నుండి జారి పోకుండా చూసుకోవాల్సింది. నీ విషయంలో మాత్రం అలా జరగనివ్వను."

తను : రేపు నన్ను కూడా వదిలేయవని ఏంటి నమ్మకం ?

నేను : నేను ఈ క్షణం లోనే బతుకుతాను. నిన్నటి గురించి చింతించను, రేపటి గురించి కలలు కనటంలో తప్పు లేదు.

అంటూ తనని గట్టిగా పట్టుకున్నాను. నేను గట్టిగా దగ్గరకు తీసుకునే సరికి ఒణికిపోయింది. నాతో ఏమీ మాట్లాడకుండా నా వైపే చూస్తూ ఉన్నది. అది అలకని నాకు తెలుసు. 

నేను : నీకు తెలుసు కదా, నువ్వంటే నాకు ఎంత ప్రేమో? నా నుంచి  నువ్వు ఎక్కడ దూరంగా పోతావో అని నేను అనుక్షణం ఎంత భయపడతానో? అయినా నన్ను అర్ధం చేసుకోక పొతే ఎలా ? నీకు గుర్తిందా, గత ఏడాది మనం 'లాస్ వేగాస్' వెళ్ళినప్పుడు, నువ్వు అరగంట కనపడకపోయే సరికి ఏడ్చినంత పని చేశాను. 

తను : అవును, నన్ను మర్చిపోయింది కాకుండా సిగ్గు లేకుండా ఆ విషయాన్ని గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నావు చూడు

అని బుంగ మూతి పెట్టుకు కూర్చుంది. కాసేపు తాను ఏమీ మాట్లాడలేదు. తన గురించి మీకు ఒక నిజం చెప్పాలి. తనలో అందం, ఎంతటి  వాడిని అయినా తనకు దాసోహం చేసేస్తుంది. ముట్టుకుంటే కందిపోతుందా అన్నట్టు ఉంటుంది. తననుండి దూరంగా వెళ్ళాలి అనుకున్న మరుక్షణమే, తను నా ఒడిలో ప్రత్యక్షం అవుతుంది. ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే, తను నాకో బలహీనత అయ్యింది. తన గురించి మా ఆవిడతో అప్పుడప్పుడు గొడవ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. "ఎందుకు ఎప్పుడూ ఆ వెధవ ఫోను చూస్తూ కూర్చుంటావు" అని అప్పుడప్పుడు మా ఆవిడ తిడుతూ ఉంటుంది. 

ఐ ఫోను 7 కొత్తగా కొంటున్న వాళ్లకి ఈ టపా అంకితం .... 

Wednesday, September 7, 2016

లుంగీలోని గొప్పతనం తెలుసుకో (పురుషులకు మాత్రమే)

ఈ టపా  కేవలం పురుషులకు మాత్రమే! మహిళలు ఇక్కడితో ఆపేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. 

"చీరలోని గొప్పతనం తెలుసుకో ఈ చీర కట్టి ఆడతనం పెంచుకో" అని చీర విలువ గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు, కవి చంద్రబోసు.  కానీ లుంగీ మాత్రం ఏమి పాపం చేసింది? లుంగీ మీద ఎందుకీ సీత కన్ను? చీరతో లుంగీకి కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా అనుబంధం ఉంది. కానీ లుంగీకి మాత్రం, చీరకు వచ్చినంత  గుర్తింపు రాలేదన్నది సత్యం. అందుకే ఆ లోటుని కొంతైనా భర్తీ చేయటానికి ఈ పాట రాశాను. మీరు కూడా లుంగీ గొప్పదనాన్ని ప్రపంచం నలుమూలలా చాటాలని కోరుకుంటున్నా... లుంగీలోని గొప్పతనం తెలుసుకో
ఈ లుంగీ కట్టి మగతనం పెంచుకో

వెటకారమనే దారంతో చేసింది లుంగీ
ఆనందమనే రంగులనే అద్దింది లుంగీ
సౌకర్యమనే మగ్గంపై నేసింది లుంగీ


మడిపంచతో  నువ్వు పూజచేస్తే
గుడి వదిలి దిగివచ్చును దేవుడు
పంచకట్టుతో పొలం పనులు చేస్తే
సిరిలక్ష్మిని కురిపించును పంటలు
ఎగుడు కట్టుతో పడకటింట చేరితే
గుండె జారి పోతుంది అమ్మడు 
దొర కట్టుతో నువ్వు నడిచెళుతుంటే
దండాలే పెడతారు అందరూ

అన్నం తిన్న తదుపరి నీ మూతిని తుడిచేది
జలుబులో ఉన్నప్పుడు నీ  ముక్కును తుడిచేది 
చిన్న లుంగీ అంచులోన ఆహ్లాదం ఉన్నది


పసిపాపలా నిదురపోయినప్పుడు మన లుంగీ ఎగరేను హాయిగా 
తుమ్మెదై నువ్వు విచ్చుకున్నప్పుడు ఈ లుంగీగా అందాలకు అడ్డుతెర
గాలి ఆడక ఉక్కపోసినప్పుడు ఆలుంగీనే నీ పాలిట వింజామర
వారమైనా బట్టలు ఉతకనప్పుడు ఆ లుంగీనే నీ ఒంటికి  గొడుగు

విదేశాలలో సైతం నిగర్వంగ ఎగిరేది 
భారతీయ సంస్కృతిని సగర్వంగా చాటేది
ఎజెండాలు లేని  జెండాగా మిగిలింది