Thursday, August 7, 2014

అతడు... రాముడు... 2014

ఒక సరదా సన్నివేశం... అతడు సినిమాని "మా" లో మళ్ళీ చూసిన ఆనందంలో వ్రాస్తున్న టపా......  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

సత్యన్నారాయణ మూర్తి : రాముడు .... ఏమిటిది???
నేను : టపా .... ఇంగ్లీషులో పోస్టు అంటారు అని, మా ఆవిడ గారు ఇప్పుడే చెబుతున్నారు , నువ్వు అడిగావు. 
సత్యన్నారాయణ మూర్తి :   తెలివిగా రాయద్దు రాముడు 
నేను : చూశావా!!! బ్లాగు రాయకపోతే బద్దకం అంటారు... కష్టపడి రాస్తే, పని పాటా లేదంటారు...  మరి నన్ను ఏమి చేయమంటారు???
సత్యన్నారాయణ మూర్తి :  ఈ బ్లాగులు అన్నీ ఆపేసి, ఆ నవలలు ఏవో రాసుకో .........
సత్యన్నారాయణ మూర్తి: (మా ఆవిడతో) :  దీప్తీ గారు, అడ్డమైన చెత్తంతా వీడు బ్లాగుల్లో రాస్తూ ఉంటాడని మీకు తెలుసు.... ఇలాంటి రాతలను ఆపకపోయినా పర్వాలేదు కానీ, ఇలా దగ్గరుండి రాయించటం మాత్రం, మీకు ఆరోగ్యం అనిపించుకోదు. 
దీప్తి : చూడండి... ఈ బ్లాగులు చదవటం ఎందుకు అని మీకు అనిపించింది అనుకోండి... మీ ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇలా వచ్చి గొడవ చేస్తే... మీ మీద కూడా ఒక బ్లాగు రాస్తాడు... ఛీ... రాముడు లాంటి రచయితతో మనకేంటి అని వదిలేశారనుకోండి, బోలెడు Time Save అవుతుంది. 
నేను : అదండి సంగతి,  అలా జరిగింది. కాబట్టి నేను రాయటం ఆపను
సత్యన్నారాయణ మూర్తి : రాముడు.... ఇప్పుడే వెళ్ళి ఇంకో నలుగురుని తీసుకొని వచ్చి, నీ చేత రాయటం ఆపిస్తాను.

రమణ : ఏంటి పార్ధు.. ఏమన్నా గొడవ??
పార్ధు : పెళ్ళి అయినా, రాముడు రాయటం ఆపలేదు
రమణ : తోచక రాస్తూ ఉన్నాడేమో..., ఆపేయమని చెబుదాములే...
పార్ధు : వెళ్ళి ఒకసారి చెప్పి వస్తా
రమణ : ఎందుకూ.....
గిరి : మాట్లాడటానికే కదరా, వెళ్ళనీ
రమణ : వీడిప్పుడు రాముడితో మాట్లాడటం నాకు ఇష్టం లేదురా!!!
గిరి : ఏ వాడేమైనా పెద్ద తోపు రచయితా??

పార్ధు : అనంతరామయ్య, నువ్వు చేసేది తప్పయ్యా..... 
నేను : తెలుసయ్య కానీ మానలేక పోతున్నా, ఏమి చేయమంటావు? పెళ్ళికి పూర్వం రెండు, మూడు పోస్ట్ లు రాసే వాడిని, ఇప్పడు బాగా తగ్గించా.... 
పార్ధు : నేను మాట్లాడేది బ్లాగుల గురించి కాదు...
నేను : కొంపదీసి నవలల గురించా?  చూడు బాబు, నేను ఇప్పటికి వందకు పైగా టపాలు రాశాను, మూడు నవలలు రాశాను. త్వరలో ఇంకొక నవల అయిపోతున్నది..., అది చదివాక Automatic గా నీకు గుండెపోటు వస్తుంది.., కాబట్టి కంప్యూటర్ కాడ రెడీగా ఉండు... వెళ్ళు
రమణ : పార్ధు... కంపుతో కబడ్డీ ఆడుతున్నావు నువ్వు...
పార్ధు : దీప్తీ గారు.., మీరన్నా చెప్పండి, ఈ రాతలు ఆపమని
దీప్తి : According to his mentality.., he doesn't stop writing, you know!!!
పార్ధు : అంటే ఈ విషయంలో మీరు ఏమీ చేయలేరా??? ఏమీ చేయలేరా??? ఖర్మ... చదవక తప్పుతుందా!!!

అర్ధం కాని వాళ్ళు ఈ వీడియో చూడగలరు 
చివరగా ఒక ప్రశ్న... అతడు సినిమా "మా" టీవీలో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని సార్లు ప్రసారం చేసి ఉంటారు??? ఎన్ని సార్లు చూసినా, ఇంకా చూడాలీ అనిపిస్తుంది... 

2 comments:

  1. ఇప్పుడు నేను చదువుతాను రాసేవారు రాయొచ్చు రాయలేనివారు వెల్లొచ్చు

    ReplyDelete