Monday, July 4, 2016

తాను-నేను

పాటని కంపు చేయటం అంటే నా తరువాతే ఎవరైనా......
తాను-నేను
సిమ్ - ఫోను
తాను-నేను
గాలి - ఫ్యాను 
తాను-నేను
డబ్బు - పన్ను
తాను-నేను
ఇంకు పెన్ను

స్విచ్ తానైతే బల్బె నేను
శునకం - బోను తాను-నేను
నలుపు - కాకి 
పూరీ  - పానీ  
తాను-నేను
ఉమెనూ - వైను

ఇంగ్లీష్ నేను గ్రామర్ తాను
పొలమే నేను ట్రాక్టర్ తాను 
సైకిల్ నేను చైనే  తాను 
బావి నేను బొక్కెన్ తాను

నేను తాను సమ్మర్  బీరు  
తాగేసేయ్ నీ రమ్ము జిన్ను

No comments:

Post a Comment